NKASRC

THIS TEMPLATE WAS BUILT WITH WEBFLOW'S FREE PROSPERO UI KIT. LEARN MORE

Projects In Progress

डॉ .किशोर अत्तनूरकर

विषय :-  Greed for male Child and Old Age Expectations :- An Explanatory Study In Nanded

संशोधन कार्य प्रगतीपथावर आहे.

वर्ष 2013-2014.


डॉ . नंदकुमार मुलमुले

विषय :-  A Study of newly found culture bound Syndrome Barking Bhanamati Affecting certain Rural Population in Nanded District.

संशोधन कार्य प्रगतीपथावर आहे.

श्री समुद्रगुप्त पाटील

विषयः माझ्या संग्रहातील इतिहासाची साधने व त्यातून व्यक्त होणारा इतिहास

संशोधन कार्य प्रगती पथावर आहे.


डॉ सीना जोशी

विषय : भरतप्रणीत रसव्यवस्था: एक विवेचक अभ्यास

संशोधन कार्य प्रगती पथावर आहे.


डॉ मोहन रोडे

विषय: A Study of Employment Skill Expectation Performance Gaps of Students University.

संशोधन कार्य प्रगती पथावर आहे.